Miss Tanawan Sae-lee

145153479 3504456996319598 6760023237633682017 n

 

Miss Tanawan Sae-lee

นางสาว ธนวรรณ  แซ่หลี

ระดับการศึกษา / Program of Study :

  • เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  • Master of Pharmacy

หัวข้อวิทยานิพนธ์ / Thesis Title :

  • เจลต้านการอักเสบและสมานแผลที่มีส่วนผสมของสาร 1a-hydroxy-14a- methoxyisopimara-8(9),15-diene จากเหง้าเปราะหอม
  • Anti-inflammatory and wound healing gel containing 1a-hydroxy-14a- methoxyisopimara-8(9),15-diene from Kaempferia galanga rhizomes

ข้อมูลการติดต่อ / Contact :

  • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.