ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7428-8977, 0-7428-8982
สำนักงาน : อาคาร 5 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่การเดินทาง