เจลทาเล็บจากขมิ้น

เจลทาเล็บจากขมิ้น
รศ.ดร.ภก. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านถ้ำทองหลาง

 

เจลทาเล็บจากขมิ้น 2