ฟินฟิน เจลลี่ เครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมกระชาย (เลขสารบบ 91-2-00562-0004)

   ฟินฟิน เจลลี่ เครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมกระชาย (เลขสารบบ 91-2-00562-0004)
   โดย  ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ร่วมกับ บริษัท บารอกัตไทยเฮิร์บ จำกัด

เจลลี่กระชายรสมะนาว