รวมภาพโครงการบรรยายวิชาการโดยนักวิจัยจากต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการบรรยายวิชาการโดยนักวิจัยจากต่างประเทศ โดยได้เชิญ Geoffrey A. Cordell, Ph.D.Professor Emeritus, Univ Illinois Adjunct Professor, Univ Florida, and President, Natural Products Inc บรรยายในหัวข้อ "The Future of Natural Products in Health Care - Putting the Patient First" ณ ห้องภ.5502 และเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม และดร. ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์สมุนไพรทักษิณ เป็นผู้แนะนำห้องพิพิธภัณฑ์
 428649704 896235495624525 7218721524985844406 n