บรรยายหัวข้อกัญชาทางการแพทย์ : ความรู้ทั่วไป

บรรยายหัวข้อกัญชาทางการแพทย์ : ความรู้ทั่วไป

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.

เอกสารประกอบการบรรยาย :  qrgo.page.link/AJ9AC

 

27 5 64 อ.พิมพ์พิมล