น้ำยากลั้วปากจากขมิ้น

น้ำยากลั้วปากจากขมิ้น
รศ.ดร.ภก. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์  ร่วมกับ  วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน

น้ำยากลั้วปากจากขมิ้น 1