เจลขมิ้นแก้ปวด

เจลขมิ้นแก้ปวด
รศ.ดร.ภก. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน

 

เจลขมิ้นแก้ปวด 1