ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรจาก University Hospital Bonn

Visitting Profjpg
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรจาก University Hospital Bonn,
PD Dr. Rer. Nat. Gudrun Ulrich-Merzeninc

ในหัวข้อ "From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of
in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments"

ในวันที่ 30 พ.ค. 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้อง ภ5501
สามารถแจ้งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 พ.ค. 2566
ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.