ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยหลักของศูนย์วิจัยยาสมุนไพรฯ เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตรจารย์"

อ.ป็อบ