จัดแสดงผลงาน ในงาน "PSU Research Expo2020"

บรรยายกาศการจัดแสดงผลงาน ในงาน "PSU Research Expo2020"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 ex1

ex2

ex5

ex7

ex6